Aanbod

1. Behandeling

Individuele behandeling volgt op de intake procedure en wordt op indicatie van de behandelaar gestart. Dit gebeurt altijd op basis van een behandelplan, dat tot stand komt in overleg met u. Waar mogelijk worden in overleg met u ook naastbetrokkenen uitgenodigd. Er wordt een therapievorm gekozen die het beste behandelresultaat biedt bij uw klachten en die aansluit bij uw behoeften. De therapievormen bestaan uit cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, systeemtherapie alsmede EMDR, en mindfulness. Huiswerkopdrachten vormen veelal een onderdeel van de behandeling. Er wordt gewerkt met ROM (ernst van klachten wordt bij aanvang en bij evaluaties gemeten middels vragenlijsten).
U kunt terecht voor:

 • Angstklachten
 • Faalangst
 • Negatief zelfbeeld
 • Stemmingsproblematiek
 • Trauma- en rouwverwerking
 • Problemen rondom echtscheiding
 • Lichte persoonlijkheidsproblematiek
 • Assertiviteitsproblemen
 • Burn-out, overspannenheid
 • Sociaal emotionele problematiek
 • Identiteitsproblematiek

2. Diagnostiek

Soms is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en welke behandeling nodig is, ondanks de informatie die is vrijgekomen uit eerdere gesprekken of behandelingen en de reguliere intake-procedure. In deze gevallen zal bij het bestaan van ernstige klachten en problemen eerst specialistische diagnostiek geadviseerd worden. Na dossieranalyse volgen één of meerdere gesprekken waarbij uitgebreid stil wordt gestaan bij de ontstaansgeschiedenis en het verloop van de klachten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verschillende psychodiagnostische testen, deels online in te vullen. In het kader van indicatiestelling kunnen de volgende onderzoeken uitgevoerd worden:

 • Intelligentie-onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • ADHD-onderzoek
 • Autisme-onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek

3. Supervisie

Voor psychologen of gezondheidszorgpsychologen in opleiding is supervisie mogelijk in zowel diagnostiek als behandeling. Neem hiervoor contact op om een kennismakingsafspraak te maken.
Supervisie in het kader van een opleiding of consultatie is mogelijk tegen een tarief van 100 euro per uur (zijnde 45 min directe tijd).