Aanmelding verwijzer

Geachte collega,

Hier geef ik een korte omschrijving van de cliënten die wij binnen onze praktijk behandelen. Psychologiepraktijk Presikhaaf richt zich zowel op kortdurende als langdurige gespecialiseerde behandelingen. Er worden enkel wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden en technieken ingezet. De cliënten zijn volwassenen vanaf 18 jaar met lichte tot ernstige psychische klachten en stoornissen. Voor een overzicht van mogelijke klachten verwijs ik u naar de pagina Behandeling.

Ook is het mogelijk om cliënten aan te melden met klachten en stoornissen die niet tot de verzekerde zorg behoren, zoals een aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, en/of werk- en relatieproblemen. De kosten van deze onverzekerde behandelingen komen echter voor eigen rekening van de cliënt. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de pagina Tarieven en vergoedingen.

Indien u uw cliënt(e) wil verwijzen verzoek ik u om zich te houden aan de eisen van de zorgverzekeraars. In de verwijsbrief moet in ieder geval staan:

  • Datum verwijzing
  • Praktijkgegevens van de huisarts (met zorgverleners AGB-code)
  • NAW-gegevens, email-adres, geboortedatum, verzekeringnummer en BSN van de cliënt
  • Informatie over eerdere diagnostische- en behandeltrajecten
  • Vermoedelijke diagnose (DSM-V)
  • Indien het op papier afgegeven wordt: een handtekening en/of een stempel van de praktijk & huisarts

Graag ontvang ik van u, via het zorgdomein, een verwijsbrief.