Farshad Fallah is de oprichter van de Psychologiepraktijk Presikhaaf. Hij is gehuwd en is een trotse vader van een zoontje. Farshad studeerde klinische psychologie aan de Radboud Universiteit en volgde daarna de tweejarige postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Vervolgens heeft hij de vierjarige postdoctorale specialistische opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog (specialist) gevolgd.

In het verleden is hij werkzaam geweest voor Parnassia Groep, GGZ Oost Brabant, CTP Veldzicht en Psychotherapie Praktijk Velp. Afgelopen dertien jaar heeft Farshad een brede ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met verschillende stoornissen. Hij heeft zowel klinische- als ambulante ervaring.

Locaties: Waalre en via beeldbellen beschikbaar voor Velp 

Kwalificaties: gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog BIG – nr. 59920375925  psychotherapeut BIG – nr. 79920375916

Eliza Lim is vanaf januari 2022 als GZ-psycholoog werkzaam bij psychologiepraktijk Presikhaaf. Daarnaast werkt zij op een ambulante poli van GGNet. Ondanks dat zij van origine opgeleid is als kind en jeugd-psycholoog, heeft zij de laatste jaren de overstap gemaakt naar de volwassen clientèle. Eliza heeft met een grote variëteit aan klachten en problematieken gewerkt. In het verleden heeft zij bij een particuliere praktijk gewerkt, vanaf maart 2022 start zij bij Overwaal (Pro Persona), een deeltijdafdeling voor mensen met complexe angst en dwangklachten.

Locatie: Velp 

Kwalificatie: gezondheidszorgpsycholoog BIG – nr. 69920911825

Vanaf januari 2023 is Janine Obbink werkzaam als zelfstandig psychotherapeut bij Psychologiepraktijk Presikhaaf. Janine studeerde klinische psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij heeft vervolgens de 2-jarige postdoctorale opleiding gevolgd tot GZ-psycholoog en hierna de 3-jarige postdoctorale opleiding tot psychotherapeut. De afgelopen 20 jaar heeft zij met name in particuliere praktijken gewerkt en ruime ervaring opgedaan in het behandelen van diverse stoornissen. Haar aanpak kan worden omschreven als persoonlijk, pragmatisch en eclectisch, en werkend vanuit diverse (wetenschappelijke) methodieken. Naast haar werk als psychotherapeut geeft Janine in haar praktijk cursussen en jaartrainingen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsverhoging.

Locatie: Velp 

Kwalificaties: gezondheidszorgpsycholoog BIG – nr. 49912444025  psychotherapeut BIG – nr. 69912444016

Vanaf 1 april 2024 is Bas Schrijner werkzaam als zelfstandig GZ-psycholoog bij Psychologiepraktijk Presikhaaf. Bas heeft al bijna 25 jaar ervaring in zowel basis- als specialistische GGZ en gewerkt bij verschillende instanties zoals bij Defensie als militair psycholoog, de Forensische Psychiatrie, particuliere praktijken, medisch adviesbureau en kliniek voor (complexe) PTSS. Hij heeft uitgebreide ervaring met de diagnostiek (o.a. CAPS-afname en vaststellen van index-traumata voor Trauma Focused Therapie) en behandeling van (complexe) PTSS en diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Zijn manier van werken wordt gekenmerkt door een persoonsgerichte benadering, maar een directieve aanpak wordt door hem niet geschuwd. Evidence-based werken staat bij hem hoog in het vaandel.

Naast zijn werk als Gz-psycholoog werkt Bas als zelfstandige voor een medisch adviesbureau en adviseert inzake letselschade-procedure bij veteranen met PTSS. Verder geeft hij trainingen en supervisie aangaande diagnostiek PTSS (o.a. CAPS-afname) en heeft hij ervaring met het opzetten van deeltijdbehandelingen PTSS.

Locatie: Velp

Kwalificaties: Gezondheidspsycholoog, BIG-nr. 19062026025

Dianne Wielhouwer is vanaf maart 2024 als zelfstandig Psychomotorisch- Paardentherapeut werkzaam bij de Psychologiepraktijk Presikhaaf. Ze is gehuwd en moeder van 3 dochters (2 pubers, en 1 jongvolwasse).

Haar opleidingen waren gericht op dier, mens en beweging. Ze heeft een opleiding SPH, Equitherapeut en een Master Psychomotorisch Therapie afgerond met vele vervolgcursussen, waardoor ze vanuit diverse methodieken werkt. Dianne heeft ruim 25 jaar ervaring met allerlei doelgroepen en problematieken. Ze heeft grotendeels de zorg gecombineerd met de hulp van paarden. Ze heeft als PMT’er ervaring opgedaan in de gehandicapten zorg, jeugdzorg (GGZ-Oost Brabant), en volwassenenzorg (Specialistisch Centrum voor Autisme). Naast haar werk als PMT’er met paarden in haar eigen praktijk biedt Dianne met andere therapeuten themadagcursussen in kleine groepen voor persoonlijke ontwikkeling.

Haar aanpak is zowel verbaal als non-verbaal warm ondersteunend en ze kan hartelijk aanwezig zijn. Zonder oordeel stemt ze af op jouw leefwereld.

Locatie: Oosterbeek

Kwalificaties: Geregistreerd Vaktherapeut Psychomotorisch Therapie, register vaktherapie-nr.105917

Marlies is sinds mei als zelfstandig GZ-psycholoog werkzaam bij Psychologiepraktijk Presikhaaf. Zij werkte in zowel volwassenen- als jeugd GGZ, bij diverse grotere GGZ instanties met verscheidene problematieken: met name angst, depressie, systeemproblematiek en ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft speciale affiniteit met jonge moeders, zwangeren en net bevallen vrouwen en/of vaders die zich niet goed in hun vel voelen; het gezin. Sinds 2015 is zij werkzaam als zelfstandig ondernemer en moeder van twee. Haar werkstijl kenmerkt zich door betrokken- en beschikbaarheid, ook in intense situaties, creëren van een open sfeer en vertrouwen in de kracht van elk mens. Marlies hanteert Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte- en ACT gerelateerde technieken, alsmede Mindfulness principes, indien geïndiceerd. Zij werkte eerder in ambulante, klinische en ook forensische settings, alsmede gaf intervisie aan klachtenfunctionarissen binnen de Specialistische GGZ. En ondersteunt nu als ZZP-er Psychologiepraktijk Presikhaaf.

Locatie: Velp en online

Kwalificaties: Gezondheidszorgpsycholoog, BIG-nr.09915626125